TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01512
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Nước Mắm Hoàng Gia Tinh Hoa Đất Việt, hình
Nước Mắm Hoàng Gia Tinh Hoa Đất Việt, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Nước mắm.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15 03.09.01 03.09.24 25.01.25 26.04.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Vạn Xuân FMCG Investment
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 110-112, đường Kinh Dương Vương, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM