TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01516
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU H T V GROUP, hình
H T V GROUP, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
39: Dịch vụ vận tải và vận chuyển hành khách, hàng hóa; dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ chuyển phát thư tín.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "H", "T", "V", "GROUP".
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 26.15.15 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại dịch vụ HTV Group
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 24/4D Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 24/4D Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
SỐ VĂN BẰNG 4-0382714-000
NGÀY CẤP BẰNG 24/03/2021
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 26/04/2021
NGÀY HẾT HẠN 11/01/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật)
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (04/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (22/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (21/07/2020) 118: Công văn đề nghị ra TB SE (24/03/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
NGÀY CẬP NHẬT 09/06/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM