TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01516
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU H T V GROUP, hình
H T V GROUP, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
39 Dịch vụ vận tải và vận chuyển hành khách, hàng hóa; dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ chuyển phát thư tín.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 26.13.25 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại dịch vụ HTV Group
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 24/4D Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Trường Luật
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM