TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01518
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU TOPBRAND
TOPBRAND
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Đoàn Cát
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN B20/10 khu phố 1, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Trường Luật
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM