TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01519
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU SUNREX OUTDOOR LIGHTING S, hình
SUNREX OUTDOOR LIGHTING S, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
11 Thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; đèn chiếu sáng công cộng; đèn chiếu sáng công nghiệp; đèn cảm ứng (thiết bị chiếu sáng).
PHÂN LOẠI HÌNH 13.01.06 26.05.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Asia Outdoor Sport Travel Gear
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 86, đường 41, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Trường Luật
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM