TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01522
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU RUBYANDGOLD
RUBYANDGOLD
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
16 Khăn ướt bằng giấy; khăn giấy.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH sản xuất thương mại giấy Gia Nguyễn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 16/1 ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Trường Luật
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM