TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01529
NGÀY NỘP ĐƠN 11/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU SƠN VINFASTGREEN Sơn Công Nghệ Nano, hình
SƠN VINFASTGREEN Sơn Công Nghệ Nano, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Sơn; sơn lót; sơn diệt khuẩn.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.05.01 03.07.16 03.07.24 26.04.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần tập đoàn Sơn Sài Gòn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN C15/II - C16/II đường 2F, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Trường Luật
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM