TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01533
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU CHiBAS PROFESSIONAL, hình
CHiBAS PROFESSIONAL, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.04 26.01.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đỗ Duy Hiếu
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 16/10 Nguyễn Thị Hạnh, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM