TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01539
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU R REDWOOD, hình
R REDWOOD, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
PHÂN LOẠI HÌNH 14.01.13 14.01.15 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Vũ Thị Thanh Như
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn 6, xã Cư Mlan, huyện EaSúp, tỉnh Đắk Lắk
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VIET MY IPC
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM