TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01544
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU CAVANI Great Prestige, Great Success C, hình
CAVANI Great Prestige, Great Success C, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
20 Nội thất: bàn, ghế, tủ, giường. 25 Quần áo.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.05.01 26.15.09 26.15.11 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Thanh Bình
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 218/7 đường Hải Phòng, phường Tân chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM