TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01547
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU SHINZO
SHINZO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Sơn.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Họ Trần
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lô 07 đường 4m chợ Hà Thân, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM