TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01548
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Tự Tin Vì Chất Lượng VN, hình
Tự Tin Vì Chất Lượng VN, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Phân bón.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.17.05 26.03.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông nghiệp Alfa VN
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn 6, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM