TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01550
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU SUNTECH, hình
SUNTECH, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh; thiết bị thu phát sóng.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.03.01 01.03.17 26.01.05 26.02.07 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Chu Mạnh Thu
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Tạ Thượng, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM