TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01552
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU OJINO
OJINO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Phân bón; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; phân lân.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần đầu tư Tomio
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN C4, Bửu Long, phường 15, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM