TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01553
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU T V V-Thái, hình
T V V-Thái, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
37 Xây dựng; dịch vụ xây, lát; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ làm kín công trình; thông tin về xây dựng.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.15.01 24.15.11 26.04.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH xây dựng & thương mại V-Thái
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 44 Phan Đăng Lưu, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM