TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01558
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Thế Y Đường hình
Thế Y Đường hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dược phẩm; thực phẩm chức năng.
PHÂN LOẠI HÌNH 04.03.03 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Fujin Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lô 20, liền kề 10, tổ 10, khu đấu giá Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM