TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01562
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU PHUONG XINH Banana Chuối Phương Xinh, hình
PHUONG XINH Banana Chuối Phương Xinh, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Chuối tươi.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.07.18 18.03.21 18.03.23 25.05.02 26.04.01 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Vĩ Thúy Phương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Bản Pa Nậm Cúm, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM