TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01568
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU ADB, hình
ADB, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Máy biến thế; máy biến áp.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.13.01 25.05.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ ánh Dương Sài Gòn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 123 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN I.P.T.S.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM