TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01572
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU NutiFood Nuti cute Hi!, hình
NutiFood Nuti cute Hi!, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sữa chua men sống; rau sấy khô; xúc xích.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng hình quả việt quất, dòng sữa, viên thạch, ly nước.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.19 02.09.14 05.07.08 05.07.22 08.03.01 16.01.14 16.03.01 25.05.25 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
SỐ VĂN BẰNG 4-0386553-000
NGÀY CẤP BẰNG 13/05/2021
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/06/2021
NGÀY HẾT HẠN 14/01/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN I.P.T.S.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (12/03/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 23/06/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM