TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01575
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU CORONA
CORONA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
45 Dịch vụ pháp lý như: tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, thực hiện các dịch vụ pháp lý khác.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Xuân Bằng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ dân phố Đồng Thuận, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM