TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01581
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU ZONADO Z, hình
ZONADO Z, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo thời trang các loại.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.02 26.04.18 26.13.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Lưu Duy Thắng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu 1A, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM