TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01583
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Doanh Chính
Doanh Chính
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
45 Dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ hòa giải; tư vấn sở hữu trí tuệ.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH luật Doanh Chính
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 29/3 đường số 36, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM