TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01584
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU LAWATWORK
LAWATWORK
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Huấn luyện [đào tạo]; khoá đào tạo từ xa; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; đào tạo lại nghề; tổ chức và điều khiển hội thảo [đào tạo].
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH luật Doanh Chính
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 29/3 đường số 36, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM