TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01590
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU SPEC TEXTURE POWDER PUTTY, hình
SPEC TEXTURE POWDER PUTTY, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng; bột chống thấm dùng trong xây dựng; lớp lót tường; lớp phủ vật liệu xây dựng; vữa lỏng để trét kẽ hở tường.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "TEXTURE POWDER PUTTY".
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.03 26.04.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty 4 Oranges Co., Ltd
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
SỐ VĂN BẰNG 4-0379860-000
NGÀY CẤP BẰNG 24/02/2021
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/03/2021
NGÀY HẾT HẠN 14/01/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD)
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (02/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (02/02/2021) 190: Nộp các tài liệu khác (28/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (24/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
NGÀY CẬP NHẬT 10/06/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM