TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01593
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU AJMAL, hình
AJMAL, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tập hợp các loại hàng hóa khác nhau, vì lợi ích của người khác, cho phép khách hàng dễ xem và mua các hàng hóa đó, dịch vụ này có thể được cung cấp bởi các cửa hàng bán lẻ, các cửa hàng bán buôn, thông qua thư đặt hàng từ catalô hoặc thông qua các phương tiện truyền thông điện tử.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.16 05.05.20 05.05.21 26.04.02 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Ajmal Holdings & Investments Private Limited
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1- Cecil Court - 24, Mahakavi Bhusan Marg, Colaba, Mumbai - 400001, India
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TRA & ASSOCIATES CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(20/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (17/01/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM