TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01597
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU BAMB O LA, hình
BAMB O LA, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.08 03.07.19 03.07.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU La Nguyễn Thị Thanh Nguyện
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(14/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM