TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01604
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU CIIS HO CHI MINH CITY, hình
CIIS HO CHI MINH CITY, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Giáo dục; đào tạo; sắp xếp và tiến hành hội thảo cho mục đích giáo dục; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; xuất bản sách.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.05.01 01.15.23 26.01.01 26.11.03 26.11.08 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trung tâm hỗ trợ hội nhập quốc tế thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 149 Pasteur, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN DUONG & PARTNERS CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM