TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01626
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hình
Hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
21 Cốc [đồ đựng]; đồ sứ để chứa đựng; đồ gốm để chứa đựng; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; ấm đun nước, không dùng điện; lọc cà phê, không dùng điện. 43 Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ căng tin; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán rượu nhỏ; cho thuê thiết bị nấu ăn.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.13.01 24.17.05 26.04.04 26.04.10 26.07.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Benito Home Appliance Technology Co., Ltd
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN No.24, Lesperance Complex, Providence Industrial Estate, Mahe, Seychelles
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VIPATCO CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (21/01/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM