TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01630
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU INS English Anh ngữ Quốc tế, hình
INS English Anh ngữ Quốc tế, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ trường học; trường đào tạo [giáo dục]; trường mẫu giáo; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí].
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.02 01.01.10 01.01.12 01.01.14
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Liên kết Quốc tế
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 27 CMT8, tổ 4, KP 2, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN GREENIP CO., LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM