TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01635
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Chính Yến
Chính Yến
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
08 Dao; kéo; dao pha (dao); dao gọt; dao cắt, xén gọt; kéo lớn để cắt, tỉa, xén.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Tá Chính
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Cộng Hòa, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN GIAVIET CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM