TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01641
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU QUICKUK
QUICKUK
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Thuốc diệt côn trùng có hại như: ruồi, muỗi, kiến, gián.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần HATASHI Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 5, ngõ 11, khu Hà Trì 5, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CAPITAL IP&T CO.LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM