TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01645
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU TACKIROL
TACKIROL
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Hóa chất dùng trong công nghiệp; chế phẩm để lưu hóa; chất kết dính sử dụng cho mục đích công nghiệp; keo/hồ dán và chất dính sử dụng cho mục đích công nghiệp.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU TAOKA CHEMICAL COMPANY, LIMITED
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 4-2-11, Nishi-mikuni, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 532-0006 Japan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TGVN
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (15/01/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM