TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01648
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Bonpi Dry, hình
Bonpi Dry, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Tã lót trẻ em (quần tã); tã lót dùng cho người không tự chủ được; khăn vệ sinh, miếng đệm lót vệ sinh.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.03.20 02.05.06 02.09.01 04.05.02 04.05.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế PHARMA CARE
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 330/55 ấp 1, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM