TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01652
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU VITCOMM, hình
VITCOMM, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Máy vi tính; thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; chuông cửa đàm thoại có hình; thiết bị liên lạc.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.13.01 01.13.10 26.01.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Thị Dung
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 4, khu 5, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM