TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01653
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU BP BLUE PISCES INTERNATONAL LAW FIRM, hình
BP BLUE PISCES INTERNATONAL LAW FIRM, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
45 Dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ đăng ký tên miền [dịch vụ pháp lý]; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ theo dõi pháp lý.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty luật trách nhiệm hữu hạn quốc tế BLUE PISCES
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 54Bis (lầu 2) Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM