TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01654
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU W, hình
W, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
16 Băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói; màng mỏng dính bằng chất dẻo, có thể kéo giãn dùng cho các khay hàng; nhãn không bằng vải; đề can. 17 Bao bì không thấm nước; băng dính không dùng cho mục đích y tế, vãn phòng hoặc gia dụng.
PHÂN LOẠI HÌNH 04.05.02 04.05.03 04.05.21 24.15.01 24.15.11 26.01.06
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần giải pháp đóng gói Hoàng Gia
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 34 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM