TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01656
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU LEOLEE, hình
LEOLEE, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.03.01 02.03.23 04.05.01 05.03.13 05.03.15 05.05.20
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Hương Thảo ROSEMARY
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Nhà ông Hưng, thôn Phấn Vũ Nam, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN HUNG SON & PARTNERS
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM