TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01657
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU G GONN24, hình
G GONN24, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán dụng cụ chơi gôn.
PHÂN LOẠI HÌNH 21.03.01 21.03.07 24.15.07 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Nhung Nghiêm
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 76 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN HUNG SON & PARTNERS
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM