TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01658
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU SAYES
SAYES
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo, mũ nón, giày dép.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh Đường Văn Quang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 12/12 Lê Tung, phường 13, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM