TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01670
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU CARZOSTAD
CARZOSTAD
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Liên doanh STELLAPHARM
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
SỐ VĂN BẰNG 4-0383454-000
NGÀY CẤP BẰNG 01/04/2021
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/05/2021
NGÀY HẾT HẠN 14/01/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH GK & ASSOCIATES (GK & ASSOCIATES)
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (03/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (28/10/2019) 100: Yêu cầu sửa đổi đơn (28/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (08/06/2020) 192: Trả lời thông báo cho Sửa đơn-Chuyển đổi-Phản đối (01/04/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (01/04/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (01/04/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
NGÀY CẬP NHẬT 09/06/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM