TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01701
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Vitrip, hình
Vitrip, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về. 42 Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15 09.07.01 24.17.24 26.03.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH DAILY OPT
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 31, Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM