TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01707
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU PHAP MINH LAW FIRM P M, hình
PHAP MINH LAW FIRM P M, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Tư vấn đầu tư; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến tài chính, bảo hiểm, ngân hàng; đánh giá bất động sản; định giá tài sản sở hữu trí tuệ. 41 Dịch vụ dịch thuật; cung cấp thông tin về giáo dục và đào tạo. 45 Tư vấn pháp luật; dịch vụ pháp lý; dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp và quyền tác giả; dịch vụ hòa giải; dịch vụ, pháp lý trong lĩnh vực tố tụng.
PHÂN LOẠI HÌNH 17.03.02 26.01.01 26.01.16
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Văn phòng luật sự Pháp Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số nhà 35, tổ 62, ngõ 914 đường Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM