TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01714
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU GiangSon Riveside, hình
GiangSon Riveside, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
34 Thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá điếu; xì gà; đầu lọc thuốc lá.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH xuất nhập khẩu Giang Sơn RIVESIDE
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 109 đường Nguyễn Văn Cừ, khu 2, phường Ka Long, thành phố Móng cái, tỉnh Quảng Ninh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ACTIP IP LIMITED
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (19/06/2019) 190: Nộp các tài liệu khác
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM