TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01725
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU HOA QUA SON HUA GUO SHAN, hình
HOA QUA SON HUA GUO SHAN, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán hoa quả (trái cây các loại).
PHÂN LOẠI HÌNH 03.05.19 03.05.24 26.01.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU SHI DAJUN
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xiao guan village, No 203 guanli town, qi xia city, shan dong province, China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN A&S CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM