TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-01732
NGÀY NỘP ĐƠN 14/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU RF3WORLD VIETNAM, hình
RF3WORLD VIETNAM, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm. 44 Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.18 26.15.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH RF3WORLD Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 132 đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM