TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04040
NGÀY NỘP ĐƠN 01/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU VOID VOIDACOUSTICS, hình
VOID VOIDACOUSTICS, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Thiết bị và máy âm thanh cụ thể là: loa, amply, micro, đầu máy karaoke.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.02.03 26.03.01 26.03.06 26.07.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Vũ Thế Mạnh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 387-389, Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(04/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM