TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04045
NGÀY NỘP ĐƠN 01/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU LEGLE GAIA, hình
LEGLE GAIA, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
21 Đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ trang trí bằng sứ; đồ sứ để chứa đựng; đồ gốm để chứa đựng; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, gốm, đất nung, terra-cotta hoặc thủy tinh.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.14
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU LEGLE (ASIA) COMPANY LIMITED
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 10/F, UNIVERSAL INDUSTRIAL BUILDING, 62 SHA TSUI ROAD, TSUEN WAN, NT, HONG KONG
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN BIG5 IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(04/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM