TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04064
NGÀY NỘP ĐƠN 01/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU C CALIFORNIA MANAGEMENT GROUP, hình
C CALIFORNIA MANAGEMENT GROUP, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Dịch vụ quản lý kinh doanh.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU CFYC HOLDINGS PTE. LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 60 Paya Lebar Road #08-43 Paya Lebar Square Singapore 409051
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN S&B CONSULTANT., CORP.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM