TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04070
NGÀY NỘP ĐƠN 01/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU NOSAY, hình
NOSAY, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dược phẩm; chế phẩm dược; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; thảo dược; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho ngành y (thực phẩm chức năng).
PHÂN LOẠI HÌNH 24.09.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Nghiên cứu và ứng dụng Thuốc dân tộc
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 145 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM