TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04080
NGÀY NỘP ĐƠN 01/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU JAJU, hình
JAJU, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Pin điện; dây cáp điện; thiết bị chuyển mạch di động [điện]; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống cháy; bộ chuyển mạch điện; chương trình máy vi tính, tải xuống được; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; máy vi tính; vật mang dữ liệu từ tính; vật mang dữ liệu quang học; thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị đo khoảng cách; thiết bị ghi khoảng cách; thiết bị chưng cất cho mục đích khoa học; máy đọc đĩa dvd; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; thiết bị mã hoá từ tính; kính đeo mắt; phim đã in tráng; thiết bị dập lửa; thiết bị đo; thiết bị liên lạc; thiết bị và dụng cụ cứu hộ; dụng cụ đo; dụng cụ khí tượng; bộ vi xử lý; thiết bị kiểm tra giám sát, trừ loại dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ hàng hải; dụng cụ quan sát; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị sao chụp [dạng chụp ảnh, tĩnh điện, nhiệt]; thiết bị điện báo truyền ảnh; thiết bị và dụng cụ vật lý; thiết bị đo điện tích; thiết bị đo áp suất; mạch in; máy dò cho mục đích khoa học; thiết bị chiếu hình; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; máy truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị định vị bằng âm thanh; thiết bị ghi âm thanh; thiết bị tái tạo âm thanh; thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị và máy âm thanh; kính râm; thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị giảng dạy; thiết bị điện báo; điện thoại; thiết bị thu hình; thiết bị thử nghiệm không dùng cho mục đích y tế; thiết bị ghi thời gian; thiết bị đèn tín hiệu giao thông [thiết bị báo hiệu]; máy ghi hình; thiết bị và dụng cụ để cân; dây điện.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.15.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU SHINSEGAE INTERNATIONAL INC.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 449, DOSAN-DAERO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TGVN
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM