TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-04088
NGÀY NỘP ĐƠN 01/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU CALIFORNIA DIAMOND CLUB, hình
CALIFORNIA DIAMOND CLUB, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ huấn luyện thể dục.
PHÂN LOẠI HÌNH 17.02.02 26.05.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU CFYC HOLDINGS PTE. LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 60 Paya Lebar Road #08-43 Paya Lebar Square Singapore 409051
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN S&B CONSULTANT., CORP.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM